ITEM METADATA RECORD
Title: Noot onder Cass. 20 juni 2000: De motiveringsplicht bij het afwijzen van een verzoek tot opschorting van de strafrechtelijke uitspraak: van impliciete weigering tot afwezigheid van redenen?
Authors: Van Dyck, Silvia ×
Goossens, Franky #
Issue Date: 2002
Series Title: Rechtskundig Weekblad vol:65 issue:39 pages:1463-1465
Description: Onderzoekseenheid Strafrecht, strafvordering en criminologie.
ISSN: 1782-3463
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute of Criminal Law
Research Unit Criminal Law and Criminology
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.