ITEM METADATA RECORD
Title: Noot onder Hof Antwerpen 24 november 1999: Over de toepassing van verjaringsrecht in de tijd en over de stuitende werking van het proces-verbaal, opgesteld door de opsporingsinspectie van de administratie der douane en accijnzen
Authors: Van Dyck, Silvia ×
Goossens, Franky #
Issue Date: 2002
Series Title: Rechtskundig Weekblad vol:65 issue:36 pages:1361-1364
Description: Onderzoekseenheid Strafrecht, strafvordering en criminologie.
ISSN: 1782-3463
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute of Criminal Law
Research Unit Criminal Law and Criminology
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.