ITEM METADATA RECORD
Title: Noot onder Cass., 19 januari 2001 en Cass., 7 maart 2002: Medische attesten gebruiken als bewijs in rechte: hoe relatief is het beroepsgeheim?
Authors: Allemeersch, Benoit # ×
Issue Date: 2003
Series Title: Tijdschrift voor Belgisch burgerlijk recht vol:17 pages:58-64
Description: Onderzoekseenheid Publiekrecht.
ISSN: 0775-2814
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Unit Public Law - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.