ITEM METADATA RECORD
Title: Noot onder Brussel, 30 oktober 2001: De appèlrechter kan de voorlopige tenuitvoerlegging niet doen schorsen of verbieden, doch kan wel de vernietiging uitspreken van de onrechtmatig gewezen beslissing om een vonnis uitvoerbaar bij voorraad te verklaren
Authors: Wagner, Kris # ×
Issue Date: 2003
Publisher: Kluwer
Series Title: Tijdschrift voor Procesrecht en Bewijsrecht / Droit Judiciaire et de la Preuve vol:11 pages:49-53
Description: Onderzoekseenheid Publiekrecht.
ISSN: 2032-1171
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute for Civil Procedure
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.