ITEM METADATA RECORD
Title: Artikel 9, derde lid Vreemdelingenwet: pseudoniem voor een onverhoopte rijkdom aan mogelijkheden? Enkele bedenkingen bij het arrest van het Arbeidshof Brussel dd 8 juni 2000
Authors: D'hondt, Sarah
Bouckaert, Steven
Issue Date: 2000
Series Title: Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht issue:. - 2000
Description: Onderzoekseenheid Privaatrecht. Onderzoekseenheid Arbeids- en sociale zekerheidsrecht.
ISSN: 0776-8605
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Research Unit Civil Law - miscellaneous
Research Unit Study of the Foundations of Law - miscellaneous (-)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.