ITEM METADATA RECORD
Title: De ziekenhuisgeneesheer: werknemer, ambtenaar of zelfstandige? De criteria uit het arbeids- en socialezekerheidsrecht toegepast op de ziekenhuissector
Authors: Schoukens, Paul # ×
Issue Date: 2005
Publisher: Kluwer
Series Title: Tijdschrift voor Gezondheidsrecht / Revue de Droit de la Santé issue:3 pages:172-204
Description: Onderzoekseenheid Arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Instituut voor Sociaal recht.
ISSN: 1372-3170
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Unit Labour and Social Security Law - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.