ITEM METADATA RECORD
Title: Benelux na 2010: standpunt van de werkgroep intellectuele rechten met betrekking tot de verderzetting van samenwerking in de Benelux na 2010
Authors: Janssens, Marie-Christine
Vanovermeire, Vinciane
Issue Date: 2006
Series Title: De toekomst van Benelux en de positie van Vlaanderen en Nederlands in het ruimere Europa - Verslagboek symposium Orde van den prince, 11 november 2006 pages:82-102
Description: Onderzoekseenheid Intellectuele rechten.
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Research Unit KU Leuven Centre for IT & IP Law (CiTiP)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.