ITEM METADATA RECORD
Title: Twintig jaar grondwettigheidstoezicht op wetgevende normen: krachtlijnen van de rechtspraak van het Arbitragehof van 1985 tot en met 2004
Authors: Alen, AndrĂ© # ×
Issue Date: 2005
Series Title: Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiekrecht vol:60 issue:4-5 pages:213-226
Description: Onderzoekseenheid Publiekrecht. Instituut voor Constitutioneel recht.
ISSN: 0040-7437
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Unit Public Law - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.