ITEM METADATA RECORD
Title: Behoorlijk bewijs in burgerlijke zaken. Over de geoorloofdheidsvereiste in het burgerlijk bewijsrecht
Authors: Allemeersch, Benoit ×
Schollen, Peter #
Issue Date: 2002
Publisher: Intersentia
Series Title: Rechtskundig Weekblad vol:66 issue:2 pages:41-60
Description: Onderzoekseenheid Publiekrecht.
ISSN: 1782-3463
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Unit Public Law - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.