ITEM METADATA RECORD
Title: Verslag van de jaarvergadering 2001 van de Vereniging voor de Vergelijkende Studie van het recht van België en Nederland: afdeling Publiekrecht
Authors: Allemeersch, Benoit
Issue Date: 2002
Series Title: Rechtskundig weekblad vol:65 issue:35 pages:1333-1334
Description: Onderzoekseenheid Publiekrecht.
ISSN: 1782-3463
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Research Unit Public Law - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.