ITEM METADATA RECORD
Title: Alleen groene kikkers mogen oversteken... Over het begrip "administratieve overheid" in de wet openbaarheid bestuurshandelingen
Authors: Schollen, Peter
Van Orshoven, Paul
Issue Date: 2003
Series Title: Rechtskundig weekblad vol:66 issue:25 pages:998-999
Description: Onderzoekseenheid Publiekrecht. Instituut voor Gerechtelijk recht.
ISSN: 1782-3463
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Research Unit Economic Law - miscellaneous
Research Unit Public Law - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.