ITEM METADATA RECORD
Title: De grondwettelijke verandering van de gemeenten in de hoofdstructuur van de bestuurlijke organisatie
Authors: Boes, Marc
Gekiere, Jan
Maes, Rudolf
Issue Date: 2001
Publisher: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Binnenlandse aangelegenheden
Host Document: Proeve van Vlaams gemeentedecreet pages:18-58
Description: Instituut voor de Overheid (OE) Onderzoekseenheid Publiekrecht.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Institute for Administrative Law (-)
Institute for Environmental and Energy Law (-)
Public Governance Institute

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.