ITEM METADATA RECORD
Title: De zelfstandige geneesheer en de nieuwe wetgeving op het aanvullend pensioen voor zelfstandigen
Authors: Schoukens, Paul # ×
Issue Date: 2003
Publisher: Kluwer
Series Title: Tijdschrift voor Gezondheidsrecht / Revue de Droit de la Santé vol:9 issue:1 pages:1-23
Description: Onderzoekseenheid Arbeids- en sociale zekerheidsrecht.
ISSN: 1372-3170
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Unit Labour and Social Security Law - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.