ITEM METADATA RECORD
Title: De doorwerking van het Kinderrechtenverdrag voor het vreemdelingenrecht: een analyse aan de hand van de rechtspraak van het Arbitragehof en de arbeidsgerechten over artikel 57, ² van de O.C.M.W.-wet
Authors: Bouckaert, Steven
Issue Date: 2004
Publisher: Centrum voor de rechten van het kind
Host Document: De rechtspositie van kinderen in België: verzamelde commentaren pages:301-340
Description: Onderzoekseenheid Arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Onderzoekseenheid Grondslagenonderzoek van het recht.
ISBN: 90-74751-21-0
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Research Unit Study of the Foundations of Law - miscellaneous (-)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.