ITEM METADATA RECORD
Title: Noot onder Arbitragehof, 27 november 2002: de verplichte dienstverlening aan kandidaat-vluchtelingen en de toets door het Arbitragehof aan het grondrechteninstrumentarium in het algemeen en aan het standstillbeginsel in het bijzonder
Authors: Bouckaert, Steven # ×
Issue Date: 2004
Series Title: Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht issue:4 pages:326-345
Description: Onderzoekseenheid Arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Onderzoekseenheid Grondslagenonderzoek van het recht.
ISSN: 0776-8605
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Unit Study of the Foundations of Law - miscellaneous (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.