ITEM METADATA RECORD
Title: Noot onder Hof van Mensenrechten, 30 september 2003: vreemdelingen, tegemoetkomingen aan personen met een handicap en mensenrechten: het Europees hof voor de rechten van de mens versus het Arbitragehof
Authors: Bouckaert, Steven # ×
Issue Date: 2004
Series Title: Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht issue:3 pages:228-239
Description: Onderzoekseenheid Arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Onderzoekseenheid Grondslagenonderzoek van het recht.
ISSN: 0776-8605
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Unit Study of the Foundations of Law - miscellaneous (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.