ITEM METADATA RECORD
Title: De minderjarige in het vreemdelingenrecht
Authors: Bouckaert, Steven
Issue Date: 2004
Publisher: Mys & Breesch
Host Document: Kinderrechtengids: commentaren - regelgeving - rechtspraak - nuttige informatie / Centrum voor de rechten van het kind
Description: Onderzoekseenheid Arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Onderzoekseenheid Grondslagenonderzoek van het recht.
ISBN: 90-5462-059-5
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Research Unit Study of the Foundations of Law - miscellaneous (-)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.