ITEM METADATA RECORD
Title: Diversiteit en gelijkheid in het onderwijs: maatschappelijke keuzes daaromtrent in recht vertaald
Authors: Verstegen, RafaĆ«l
Issue Date: 2003
Series Title: Kinderen maken het verschil: over gelijke kansen in het basisonderwijs / Peeters, Louisa (edt.). - Gent: Academia Press pages:79-90
Description: Instituut voor Onderwijsrecht. Onderzoekseenheid Romeins recht en rechtsgeschiedenis.
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Institute for Education Law (-)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.