ITEM METADATA RECORD
Title: Noot onder Arbitragehof nr. 189/2002, 19 december 2002: Die goede oude scheiding der machten: over terugvorderingen en verjaring, retroactiviteit en rechtszekerheid, scheiding der machten, impliciete bevoegdheden, interpretatieve wetten en goede legistiek
Authors: Verstegen, RafaĆ«l # ×
Issue Date: 2003
Series Title: Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid issue:5 pages:478-490
Description: Instituut voor Onderwijsrecht. Onderzoekseenheid Romeins recht en rechtsgeschiedenis.
ISSN: 0778-0443
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute for Education Law (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.