ITEM METADATA RECORD
Title: Noot onder Hof van Beroep Brussel 25 februari 2005: Over de grijze zone van de openbare overnameaanbiedingen op vastgoedcertificaten en de grenzen van het toezicht van de CBFA
Authors: Clottens, Carl # ×
Issue Date: 2005
Series Title: Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap issue:5 pages:326-328
Description: Onderzoekseenheid Economisch recht. Jan Ronse-Instituut voor vennootschapsrecht.
ISSN: 0775-3969
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Jan Ronse Institute for Company and Financial Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.