ITEM METADATA RECORD
Title: Noot onder Hof van Beroep Brussel 1 juli 2005: De notie 'openbaar beroep op het spaarwezen' en de toepassing van de reglementering inzake openbare overnameaanbiedingen
Authors: Clottens, Carl # ×
Issue Date: 2005
Series Title: Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap issue:5 pages:335-338
Description: Onderzoekseenheid Economisch recht. Jan Ronse-Instituut voor vennootschapsrecht.
ISSN: 0775-3969
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Jan Ronse Institute for Company and Financial Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.