ITEM METADATA RECORD
Title: Noot onder Rb. Koophandel Kortrijk, 12 september 2003: De exceptie van gewijsde is een onbestaande klip in de latere procedure gericht op het bekomen van een bevel onder verbeurte van een dwangsom om zicht te gedragen conform een vroegere veroordeling
Authors: Wagner, Kris
Issue Date: 2004
Series Title: Tijdschrift voor rechtspersoon en vennootschap issue:4 pages:365-367
Description: Onderzoekseenheid Publiekrecht.
ISSN: 0775-3969
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Institute for Civil Procedure (-)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.