ITEM METADATA RECORD
Title: Boekbespreking: Heropening van procedures na veroordelingen door het EHRM. Over redres van schendingen van het EVRM in afgesloten strafzaken alsook afgesloten civiele en bestuurszaken / van Kempen, P.H.P.H.M.C
Authors: Vandenhole, Wouter
Issue Date: 2003
Series Title: Panopticon vol:24 issue:6 pages:612-615
Description: Instituut voor de Rechten van de mens.
ISSN: 0771-1409
Publication status: published
KU Leuven publication type: RE
Appears in Collections:Institute for Human Rights

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.