ITEM METADATA RECORD
Title: Klinische proeven en volksgezondheid: - naar een herijking van het algemeen belang in het octrooirecht
Authors: Van Overwalle, Geertrui # ×
Issue Date: 2000
Publisher: Wetenschappelijke Uitgeverij E. Story-Scientia
Series Title: Tijdschrift voor Privaatrecht vol:37 issue:3 pages:899-968
Description: Onderzoekseenheid Intellectuele rechten.
ISSN: 0082-4313
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Unit KU Leuven Centre for IT & IP Law (CiTiP)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.