ITEM METADATA RECORD
Title: Boekbespreking: Handboek van het Nederlandse staatsrecht door Van der Pot, C.W. en Donner, A.M.; bewerkt door L. Prakke, J.L. De Reede en G.J.M/ Van Wissen
Authors: Craenen, Godelieve
Issue Date: 2001
Series Title: Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht vol:56 issue:7 pages:514
Description: Instituut voor Constitutioneel recht.
ISSN: 0040-7437
Publication status: published
KU Leuven publication type: RE
Appears in Collections:Research Unit Public Law - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.