ITEM METADATA RECORD
Title: Het arrest Sharon van het Hof van Cassatie: bouwstenen voor de verdere rol van universele jurisdictie, internationale immuniteiten en de doorwerking van het internationaal gewoonterecht
Authors: Ryngaert, Cedric ×
Panken, Heidi
Van Eeckhoutte, Dries #
Issue Date: 2004
Series Title: Belgisch tijdschrift voor internationaal recht vol:37 issue:1 pages:211-254
Description: Onderzoekseenheid Internationaal en buitenlands recht.
ISSN: 0035-0788
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Unit International and Foreign Law - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.