ITEM METADATA RECORD
Title: Enkele bewijs- en andere perikelen omtrent de financieringsvoorwaarde
Authors: De Coninck, Julie
Issue Date: 2004
Series Title: Tijdschrift voor Belgisch burgerlijk recht vol:18 issue:4 pages:189-195
Description: Onderzoekseenheid Economisch recht. Subfaculteit Rechtsgeleerdheid Campus Kortrijk.
ISSN: 0775-2814
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Centre for Methodology of Law

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.