ITEM METADATA RECORD
Title: De minnelijke wijziging van het huwelijksvermogensstelsel tijdens het huwelijk: beschouwingen omtrent de beperkte vrijheid voor de echtgenoten tot wijziging van hun stelsel en de wet van 9 juli 1998 en zijn gevolgen
Authors: Vanwinckelen, Koen
Issue Date: 2000
Publisher: die keure
Host Document: Familiaal vermogensrecht. Themis. School voor postacademische juridische vorming. (Vormingsonderdeel 4) pages:27-62
Description: Onderzoekseenheid Privaatrecht.
ISBN: 90-5751-423-0
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Rector Roger Dillemans Institute for Family Property Law

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.