ITEM METADATA RECORD
Title: Kanttekeningen inzake de bedrieglijke benadeling van de rechten van schuldeisers en hun bescherming bij de wijziging van het huwelijksvermogensstelsel
Authors: Vanwinckelen, Koen # ×
Issue Date: 2001
Series Title: Rechtskundig Weekblad vol:64 issue:43 pages:1595-1600
Description: Onderzoekseenheid Privaatrecht.
ISSN: 1782-3463
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Rector Roger Dillemans Institute for Family Property Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.