ITEM METADATA RECORD
Title: Beschouwingen over de voordeelstoerekening bij de begroting van schade, geleden door een onrechtmatige daad
Authors: Simoens, Dries
Issue Date: 2004
Series Title: Tijdschrift voor Belgisch burgerlijk recht vol:19 issue:7 pages:389-393
Description: Onderzoekseenheid Arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Instituut voor Sociaal recht.
ISSN: 0775-2814
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Unit Labour and Social Security Law - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.