ITEM METADATA RECORD
Title: Naar een nieuwe tijd: het afscheid van de traditionele Weltanschauung bij katholieke intellectuelen en kunstenaars in Vlaanderen en Brussel (1891-1909)
Authors: Delbecke, Bram
Issue Date: 2005
Series Title: Trajecta: tijdschrift voor de geschiedenis van het katholiek leven in de Nederlanden vol:14 issue:1 pages:25-47
Description: Subfaculteit Rechtsgeleerdheid Campus Kortrijk.
ISSN: 0778-8304
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Tutorial services, Faculty of Law

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.