ITEM METADATA RECORD
Title: Verlekkerd op geitenmelk en een kalkoenhoedster: over de ontstaansgeschiedenis van de wet van 6 april 1847
Authors: Delbecke, Bram
Issue Date: 2005
Publisher: Verloren
Series Title: Pro Memorie : Bijdragen tot de Rechtsgeschiedenis der Nederlanden vol:7 c:vabb:327270
Host Document: Pro Memorie : Bijdragen tot de Rechtsgeschiedenis der Nederlanden pages:115-131
Description: Subfaculteit Rechtsgeleerdheid Campus Kortrijk.
ISSN: 1566-7146
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Tutorial services, Faculty of Law

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.