ITEM METADATA RECORD
Title: In de ban van het ontslag van beschermde werknemers bij faillissement: commentaar bij het Cassatie-arrest dd. 19 april 2004
Authors: van Putten, Mathieu # ×
Issue Date: 2005
Publisher: Kluwer
Series Title: Sociaalrechtelijke kronieken / Chroniques de droit social issue:4 pages:190-192
Description: Onderzoekseenheid Arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Instituut voor Arbeidsrecht.
ISSN: 0773-1701
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute for Labour Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.