ITEM METADATA RECORD
Title: Noot onder Koophandel Brussel 24 maart 2004: De invloed van een rechtskeuze op de toepassing van het Weens Koopverdrag
Authors: Cox, Kristof # ×
Issue Date: 2005
Series Title: Tijdschrift voor Belgisch handelsrecht vol:111 issue:7 pages:782-783
Description: Onderzoekseenheid Internationaal en buitenlands recht. Onderzoekseenheid Economisch recht. Centrum voor Rechtsmethodiek.
ISSN: 0772-8050
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Centre for Methodology of Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.