ITEM METADATA RECORD
Title: Burgerrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersoon en natuurlijke persoon bij de 'decumul' van art. 5 tweede lid SW
Authors: Vananroye, Joeri
Van Dyck, Silvia
Issue Date: 2003
Series Title: Tijdschrift voor rechtspersoon en vennootschap issue:5 pages:441-466
Description: Onderzoekseenheid Economisch recht.
ISSN: 0775-3969
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Jan Ronse Institute for Company and Financial Law
Institute of Criminal Law

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.