ITEM METADATA RECORD
Title: De directe werking van het kinderrechtenverdrag in het contentieux omtrent de toepassing van art. 57 par. 2 van de OCMW-wet
Authors: Bouckaert, Steven # ×
Issue Date: 2001
Series Title: Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht issue:3 pages:252-257
Description: Onderzoekseenheid Grondslagenonderzoek van het recht.
ISSN: 0776-8605
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Unit Study of the Foundations of Law - miscellaneous (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.