ITEM METADATA RECORD
Title: De doorwerking van grondrechten in de context van illegale immigratie
Authors: Bouckaert, Steven
Issue Date: 2001
Publisher: die keure
Host Document: Migratie- en migrantenrecht. Recente ontwikkelingen. [De vreemdeling in het Belgisch recht, Deel 6] pages:389-448
Description: Onderzoekseenheid Grondslagenonderzoek van het recht.
ISBN: 90-5751-338-2
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Research Unit Study of the Foundations of Law - miscellaneous (-)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.