ITEM METADATA RECORD
Title: De bekrachtiging van eenzijdige vertegenwoordigingshandelingen, in het bijzonder van de actio mandati ingesteld zonder beslissing van de AV
Authors: Vananroye, Joeri # ×
Issue Date: 2004
Series Title: Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap issue:1 pages:37-50
Description: Onderzoekseenheid Economisch recht.
ISSN: 0775-3969
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Jan Ronse Institute for Company and Financial Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Status SizeFormat
Bekrachtiging actio mandati.pdf Published 451KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.