ITEM METADATA RECORD
Title: Noot onder Brussel, 19 mei 2003: De zaak van de door de omgevallen boom verwoeste caravan: het vervolg!
Authors: De Graeve, Mieke
Issue Date: 2004
Series Title: Tijdschrift voor ruimtelijke ordening en stedenbouw issue:34 pages:120-124
Description: Onderzoekseenheid Economisch recht.
ISSN: 1371-8274
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Institute for Insurance Law

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 




All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.