ITEM METADATA RECORD
Title: Boekbespreking: De autonome rechtstreekse werking van het E.V.R.M.: de Belgische en Nederlandse rechtspraak over verzekeringsplichten ingevolge het E.V.R.M. / F.M.C. Vlemminx
Authors: Vandenhole, Wouter
Issue Date: 2004
Series Title: Rechtskundig weekblad vol:67 issue:21 pages:840
Description: Monitoraat Rechten en criminologische wetenschappen. Instituut voor de Rechten van de mens.
ISSN: 1782-3463
Publication status: published
KU Leuven publication type: RE
Appears in Collections:Institute for Human Rights

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.