ITEM METADATA RECORD
Title: Geen algemene verplichting tot vrijlaten zwaar zieke gedetineerden onder artikel 3 EVRM
Authors: Vandenhole, Wouter
Issue Date: 2004
Series Title: Fatik: tijdschrift voor strafbeleid en gevangeniswezen vol:22 issue:102 pages:16-16
Description: Monitoraat Rechten en criminologische wetenschappen. Instituut voor de Rechten van de mens.
ISSN: 0772-5167
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Institute for Human Rights

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.