ITEM METADATA RECORD
Title: Justitie doorgelicht: de resultaten van de eerste Belgische "justitiebarometer"
Authors: Goethals, Johan
Parmentier, Stephan
Vervaeke, Geert
Vanderhallen, Miet
Issue Date: 2004
Publisher: Academia press, Gent, 2004
Host Document: Actuele problemen met betrekking tot de sociale cohesie
Description: Onderzoekseenheid Strafrecht, strafvordering en criminologie. Onderzoeksgroep Penologie en victimologie. Instituut Recht en samenleving. Onderzoeksgroep Psychodiagnostiek en psychopathologie.
ISBN: 90-382-0622-4
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Research Unit Criminal Law and Criminology

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.