ITEM METADATA RECORD
Title: Naar een betere rechtsbescherming inzake administratieve geldboeten na de koerswijziging van het Hof van cassatie in zijn arresten van 5 februari 1999
Authors: Alen, AndrĂ© # ×
Issue Date: 2000
Series Title: Rechtskundig weekblad. vol:63 issue:19 pages:630-638
Description: Onderzoekseenheid Publiekrecht.
ISSN: 1782-3463
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute for Constitutional Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.