ITEM METADATA RECORD
Title: Rechtshandhaving door het Arbitragehof en de Raad van State door de uitoefening van de vernietigingsbevoegdheid: de positieve en negatieve bijdrage aan de rechtsvorming
Authors: Lust, Sabien
Popelier, P
Issue Date: 2000
Series Title: Rechtskundig weekblad vol:64 issue:34 pages:1210-1224
Description: Onderzoekseenheid Publiekrecht.
ISSN: 1782-3463
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Institute for Civil Procedure

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.