ITEM METADATA RECORD
Title: Welke rechter kan een dwangsom in een latere procedure opleggen: over het keuzerecht tussen de eerste rechter, de appèlrechter, of de ingevolge de algemene bevoegdheidsregels bevoegde rechter
Authors: Wagner, Kris # ×
Issue Date: 2001
Publisher: Kluwer
Series Title: Tijdschrift voor Procesrecht en Bewijsrecht / Droit Judiciaire et de la Preuve vol:9 issue:3 pages:141-143
Description: Onderzoekseenheid Publiekrecht.
ISSN: 2032-1171
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute for Civil Procedure
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.