ITEM METADATA RECORD
Title: Burenhinder, openbare werken, overheden, het 'beginsel van de gelijkheid voor de openbare lasten' en de verplichting tot compensatie: meanders in de rechtspraak van het Hof van Cassatie
Authors: Stijns, Sophie
Vuye, Hendrik
Issue Date: 2001
Series Title: Tijdschrift voor Belgisch burgerlijk recht vol:15 issue:6 pages:329-358
Description: Onderzoekseenheid Privaatrecht.
ISSN: 0775-2814
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Unit Civil Law - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.