ITEM METADATA RECORD
Title: Het Belgische politiewezen. Wetgeving - beleid - literatuur inzake politie, bestuur en justitie
Editors: Van Daele, Dirk
Goossens, Franky
Vangeebergen, Bart
Hutsebaut, Frank
Issue Date: 2004
Publisher: Kluwer
Description: Onderzoekseenheid Strafrecht, strafvordering en criminologie. Instituut voor Strafrecht.
ISBN: 9789046518618
Publication status: published
KU Leuven publication type: IBe
Appears in Collections:Leuven Institute of Criminology (LINC)
Institute of Criminal Law
Research Unit Criminal Law and Criminology

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.