ITEM METADATA RECORD
Title: Financieren op eigen risico? Art. 2279 BW en de afgewezen revindicatievordering van een financieringsmaatschappij bij een keten van kopers
Authors: Samoy, Ilse # ×
Issue Date: 2000
Publisher: Kluwer
Series Title: Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht / Revue Générale de Droit Civil vol:14 issue:4 pages:238-247
Description: Onderzoekseenheid Privaatrecht.
ISSN: 0775-2814
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute for the Law of Obligations
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.