ITEM METADATA RECORD
Title: Enkele knelpunten inzake de "kaalplukwet" van 19 december 2002
Authors: Verstraeten, RaphaĆ«l
Dewandeleer, Dirk
Issue Date: 2004
Publisher: Intersentia
Host Document: De wet van 19 december 2002 tot uitbreiding van de mogelijkheden tot inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken. Kaalpluk: haarpluk? pages:97-136
Description: Onderzoekseenheid Strafrecht, strafvordering en criminologie. Instituut voor Strafrecht.
ISBN: 90-5095-392-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Research Unit Criminal Law and Criminology

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.