ITEM METADATA RECORD
Title: De atypische situatie van de zelfstandigen op het vlak van de sociale zekerheid: welke lessen kunnen we daaruit trekken voor andere groepen atypische werknemers?
Authors: Schoukens, Paul # ×
Issue Date: 2001
Publisher: Ministère Fédéral des Affaires Sociales de la Santé Publique et de l'Environnement, Service des Publications
Series Title: Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid vol:44 issue:4 pages:799-823
Description: Onderzoekseenheid Arbeids- en sociale zekerheidsrecht.
ISSN: 0775-0234
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute for Social Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.